EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 28 ноември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.328.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
28 ноември 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 1104/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета за включване на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и за актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол

1

 

*

Решение № 1105/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията (1)

4

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (1)

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1107/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/730/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 ноември 2012 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международната изследователска група за юта във връзка с преговорите за нов мандат след 2014 г.

18

 

 

2012/731/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/003 DK/Vestas от Дания)

19

 

 

2012/732/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/002 DE/manroland от Германия)

20

 

 

2012/733/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 ноември 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES (нотифицирано под номер C(2012) 8548)  (1)

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2012/119/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 година за формулиране на правила в Ръководство относно събирането на данни и съставянето на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както и за осигуряването на тяхното качество, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ L 63, 2.3.2012 г.)

27

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top