EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:223:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 223, 21 август 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.223.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 223

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
21 август 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно прекратяване на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за търговия с определени стоманени продукти и относно отмяна на Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 753/2012 на Комисията от 14 август 2012 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Bovški sir (ЗНП)]

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 754/2012 на Комисията от 14 август 2012 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2012 на Комисията от 16 август 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на приемливостта на специфичните разходи за екологични действия по оперативните програми на организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 756/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (1)

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 757/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 758/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

51

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 759/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/481/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 август 2012 година за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (нотифицирано под номер C(2012) 5364)  (1)

55

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top