EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:336:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 336, 20 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 336

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
20 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/853/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 29 ноември 2011 година относно подписването от името на Съюза на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

1

Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011 на Съвета от 14 декември 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република

6

 

*

Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха (1)

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията от 19 декември 2011 година за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2011 на Комисията от 19 декември 2011 година относно публикуване за 2012 г. на номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ, въведена с Регламент (ЕИО) № 3846/87

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1335/2011 на Комисията от 19 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

72

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/854/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2011 година за удължаване на периода на дерогация, през който Румъния може да повдига възражения срещу превозите на някои отпадъци до Румъния съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (нотифицирано под номер C(2011) 9191)  (1)

74

 

 

2011/855/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2011 година относно финансово участие на Съюза за определени мерки за ликвидиране на болестта шап при диви животни в югоизточната част на България през 2011—2012 г. (нотифицирано под номер C(2011) 9225)

75

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/856/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 15 декември 2011 година относно облекченията при двойното данъчно облагане на наследствата

81

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2011/851/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 година за допълнително финансово участие на Съюза за 2006 г. и 2007 г. за покриване на разходите, направени от Португалия за целите на борбата с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода по боровата дървесина) (ОВ L 335, 17.12.2011 г.)

85

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top