EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:302:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 302, 19 ноември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.302.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 302

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
19 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие за влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

1

 

*

Известие за влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1183/2011 на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

3

 

*

Регламент (ЕС) № 1184/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година за забрана на риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22-32 от страна на съдове под флага на Швеция

6

 

*

Регламент (ЕС) № 1185/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година за забрана на риболова на морски костур във водите на ЕС и международните води от зона V; международните води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1186/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за забрана на риболова на херинга във води на ЕС и норвежки води от зона IV, северно от 53° 30′ с. ш. от страна на съдове под флага на Франция

10

 

*

Регламент (ЕС) № 1187/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за забрана на риболова на морска щука в зона IIIa; във води на ЕС от подучастъци 22—32 от страна на съдове под флага на Дания

12

 

*

Регламент (ЕС) № 1188/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за забрана на риболова на треска в зона IV; води на ЕС от зона IIa; необхванатата от Скагерак и Категат част от зона IIIа от страна на съдове под флага на Швеция

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1189/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година за определяне на подробни правила по отношение на някои разпоредби на Директива 2010/24/ЕС на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1190/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1730/2006 и (ЕО) № 1138/2007 по отношение на името на притежателя на разрешителното за фуражната добавка бензоена киселина (VevoVitall) (1)

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2010 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1192/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top