EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:297:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 297, 16 ноември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.297.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 297

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
16 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/738/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 октомври 2011 година относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

1

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

3

 

 

2011/739/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 октомври 2011 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

48

Споразумение между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

49

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1164/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за започване на преразглеждане на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета (за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия), с оглед проучване на възможността за освобождаване на един малайзийски производител износител от действието на посочените мерки, за отмяна на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от посочения производител износител и за въвеждане на регистрационен режим към вноса от посочения производител износител

53

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1165/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

57

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1166/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

59

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1167/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 ноември 2011 година

61

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/740/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на решения 2006/799/ЕО, 2007/64/ЕО, 2007/506/ЕО, 2007/742/ЕО, 2009/543/ЕО и 2009/544/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти (нотифицирано под номер C(2011) 8041)  (1)

64

 

 

2011/741/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 ноември 2011 година на основание член 7 от Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно забрана, приета от германските органи, по отношение на мобилен телефон „Expert XP-Ex-1“ ATEX DE-01-11 (нотифицирано под номер C(2011) 8046)  (1)

66

 

 

2011/742/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 ноември 2011 година за изменение на Решение 2008/630/ЕО относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2011) 8094)  (1)

68

 

 

2011/743/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете във Франция (нотифицирано под номер C(2011) 8095)  (1)

69

 

 

2011/744/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 3 ноември 2011 година относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2011/17)

70

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г.)

72

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top