EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:199:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 199, 2 август 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.199.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 199

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
2 август 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент (ЕС) № 754/2011 на Съвета от 1 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2011 на Съвета от 1 август 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 756/2011 на Комисията от 27 юли 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 757/2011 на Комисията от 27 юли 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 758/2011 на Комисията от 1 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1291/2009 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 759/2011 на Комисията от 1 август 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 760/2011 на Комисията от 1 август 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

57

 

*

Решение 2011/487/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 година за изменение на Обща позиция 2002/402/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

73

 

*

Решение за изпълнение 2011/488/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 година за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

74

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стp. 32) (Специално издание на български език 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78)

76

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top