EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 101, 15 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.101.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
15 април 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 366/2011 на Комисията от 14 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (Акриламид) (1)

12

 

*

Регламент (ЕС) № 367/2011 на Комисията от 12 април 2011 година за забрана на риболова на дълбоководни акули във води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII, VIII и IX от страна на съдове под флага на Португалия

14

 

*

Регламент (ЕС) № 368/2011 на Комисията от 12 април 2011 година за забрана на риболова на северна скарида в Норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на съдове под флага на Швеция

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 369/2011 на Комисията от 14 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/46/ЕС на Комисията от 14 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на хекситиазокс като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/239/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

24

 

 

2011/240/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 април 2011 година за удължаване на преходния период за придобиване на земеделска земя в Литва (1)

122

 

 

2011/241/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 април 2011 година за удължаване на преходния период за придобиване на земеделска земя в Словакия (1)

124

 

 

2011/242/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 април 2011 година относно членовете на консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията, създадена с Решение 2004/613/ЕО

126

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top