EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:058:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 58, 3 март 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.058.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 58

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
3 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2011 на Съвета от 28 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 206/2011 на Съвета от 28 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 367/2006 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (PET) с произход от Индия

18

 

*

Регламент (ЕС) № 207/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (дифенилетер, пентабромо дериват и PFOS)

27

 

*

Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 180/2008 и (ЕО) № 737/2008 на Комисията по отношение на списъците на референтни лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории (1)

29

 

*

Регламент (ЕС) № 209/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за прекратяване на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура във връзка с вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN) с произход от Китайската народна република и за прекратяване на регистрацията на този внос, наложена с регламенти (ЕС) № 570/2010 и (ЕС) № 811/2010

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 210/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/19/ЕС на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед на включването на тау-флувалинат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (1)

41

 

*

Директива 2011/20/ЕС на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на феноксикарб като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (1)

45

 

*

Директива 2011/21/ЕС на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на клетодим като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (1)

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

53

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 114/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

63

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 115/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

69

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 116/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

73

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 117/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

74

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 118/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

75

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 119/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

76

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 120/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

77

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 121/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

79

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

80

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 123/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

81

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 124/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

82

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 125/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

83

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 126/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

84

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

85

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 167/09/COL от 27 март 2009 година относно продажбата и отдаването под наем на военновъздушна база Lista (Норвегия)

86

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top