EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:293:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 293, 11 ноември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.293.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 293

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
11 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1013/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за установяване на правила за прилагане на политиката на Съюза по отношение на флота, определена в глава III от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини (1)

21

 

*

Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини (1)

31

 

*

Регламент (ЕС) № 1017/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за откриване на продажба на вътрешния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

41

 

 

Регламент (ЕС) № 1018/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент (ЕС) № 1019/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/77/ЕC на Комисията от 10 ноември 2010 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на някои активни вещества (1)

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/682/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2010 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия

58

 

 

2010/683/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 ноември 2010 година за изменение на Решение 97/555/ЕО относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с цименти, строителна вар и други хидравлични строителни разтвори (нотифицирано под номер C(2010) 7603)  (1)

60

 

 

2010/684/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 ноември 2010 година за изменение на част 1 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО по отношение на образеца на здравен сертификат за животни с произход от стопанства (нотифицирано под номер C(2010) 7640)  (1)

62

 

 

2010/685/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 ноември 2010 година за изменение на глава 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ (1)

67

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 година относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г.)

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top