EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:117:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 117, 11 май 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.117.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 117

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
11 май 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Малайзия

1

 

*

Регламент (ЕС) № 401/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

13

 

*

Регламент (ЕС) № 402/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pintadeau de la Drôme (ЗГУ)]

60

 

*

Регламент (ЕС) № 403/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Tarta de Santiago (ЗГУ)]

62

 

*

Регламент (ЕС) № 404/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република

64

 

 

Регламент (ЕС) № 405/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

83

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/266/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2010 година за изменение на решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО, 93/197/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на вноса на регистрирани коне от някои части на Китай и за адаптиране на някои наименования на трети страни (нотифицирано под номер C(2010) 2635)  (1)

85

 

 

2010/267/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 май 2010 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз (нотифицирано под номер C(2010) 2923)  (1)

95

 

 

2010/268/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 6 май 2010 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство (ЕЦБ/2010/3)

102

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top