EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:052:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 52, 03 март 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.052.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 52

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
3 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 175/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на мерките за борба с повишената смъртност при стридите от вида Crassostrea gigas във връзка с откриването на Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 176/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за изменение на приложение Г към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на центровете за събиране и съхранение на сперма, екипите за събиране и производство на ембриони и условията за животните донори от рода на конете, овцете и козите и за обработката на сперма, яйцеклетки и ембриони от тези видове (1)

14

 

*

Регламент (ЕС) № 177/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

28

 

*

Регламент (ЕС) № 178/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на фъстъци, други маслодайни семена, черупкови плодове, кайсиеви ядки, сладник и растително масло (1)

32

 

 

Регламент (ЕС) № 179/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент (ЕС) № 180/2010 на Комисията от 2 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

46

 

 

Регламент (ЕС) № 181/2010 на Комисията от 2 март 2010 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни 2010 година до 31 август 2010 година

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/131/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2010 година за създаване на постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност

50

 

 

2010/132/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 март 2010 година относно признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробно разглеждане, с оглед на евентуалното включване на Trichoderma asperellum (щам T34) и на изопиразам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1099)  (1)

51

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2010/133/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 2 март 2010 година за предотвратяване и намаляване на наличието на етилкарбамат в спиртни напитки от костилкови плодове и в спиртни напитки от джибри от костилкови плодове и за следене на съдържанието на етилкарбамат в тези напитки (1)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top