EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:285:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 285, 31 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.285.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 285

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
31 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1034/2009 на Комисията от 30 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1035/2009 на Комисията от 30 октомври 2009 година за определяне на коефициентите, приложими към изнасяните под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) зърнени култури за периода 2009/2010 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1036/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на съдове под флага на Малта

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1037/2009 на Комисията от 30 октомври 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 ноември 2009 година

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1)

10

 

*

Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции

36

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/797/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 27 октомври 2009 година за назначаване на член от Италия в Европейския икономически и социален комитет

40

 

 

2009/798/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 27 октомври 2009 година за назначаване на член от Нидерландия в Европейския икономически и социален комитет

41

 

 

Комисия

 

 

2009/799/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2009 година за изменение на Решение 2002/994/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на продукти от животински произход, внасяни от Китай (нотифицирано под номер C(2009) 8243)  (1)

42

 

 

2009/800/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 октомври 2009 година за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 8347)  (1)

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top