EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:262:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 262, 06 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.262.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 262

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
6 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република

1

 

*

Регламент (ЕО) № 926/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република

19

 

 

Регламент (ЕО) № 927/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

Регламент (ЕО) № 928/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

38

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове (1)

40

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/735/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2009 година за удължаване на срока на прилагане на мерките в Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

43

 

 

Комисия

 

 

2009/736/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход, inter alia, от Бразилия

50

 

 

2009/737/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за приключване на процедурата за проучване на мерките, наложени от Източна република Уругвай и засягащи вноса и продажбата на уиски в Уругвай

52

 

 

2009/738/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за отмяна на Директива 2009/124/ЕО за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. (нотифицирано под номер C(2009) 7705)  (1)

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top