EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:203:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 203, 05 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.203.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 203

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
5 август 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 703/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на валцдрат с произход от Китайската народна република, и за прекратяване на процедурата по отношение на валцдрат с произход от Република Молдова и Турция

1

 

 

Регламент (ЕО) № 704/2009 на Комисията от 4 август 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

Регламент (ЕО) № 705/2009 на Комисията от 4 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 696/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 август 2009 година

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесните селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (1)

19

 

*

Директива 2009/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно одобрение на типа за компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (1)

52

 

*

Директива 2009/98/ЕО на Комисията от 4 август 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на борния оксид като активно вещество (1)

58

 

*

Директива 2009/99/ЕО на Комисията от 4 август 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на хлорофацинон като активно вещество (1)

62

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/598/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за матраци (нотифицирано под номер C(2009) 4597)  (1)

65

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/599/ОВППС на Съвета от 4 август 2009 година за изпълнение на Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top