EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:197:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 197, 29 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.197.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 197

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 679/2009 на Съвета от 7 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

1

 

*

Регламент (ЕО) № 680/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

17

 

*

Регламент (ЕО) № 681/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат с произход, inter alia, от Малайзия, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

18

 

*

Регламент (ЕО) № 682/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република

20

 

 

Регламент (ЕО) № 683/2009 на Комисията от 28 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

*

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

24

 

 

Регламент (ЕО) № 685/2009 на Комисията от 28 юли 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

65

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/84/ЕО на Комисията от 28 юли 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на сулфурил флуорид като активно вещество (1)

67

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/567/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни изделия (нотифицирано под номер C(2009) 4595)  (1)

70

 

 

2009/568/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип „тишу“ (нотифицирано под номер C(2009) 4596)  (1)

87

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/569/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година в подкрепа на дейностите на ОЗХО в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространение на оръжия за масово унищожение

96

 

*

Решение 2009/570/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение и удължаване срока на действие на Решение 2008/901/ОВППС относно мисия за независимо международно разследване по конфликта в Грузия

108

 

*

Съвместно действие 2009/571/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

109

 

*

Съвместно действие 2009/572/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

110

 

*

Обща позиция 2009/573/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

111

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top