EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:196:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 196, 28 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.196.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 196

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
28 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 673/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 674/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент (ЕО) № 675/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за откриване на тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на сорго от трети държави

5

 

*

Регламент (ЕО) № 676/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за откриване на тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на царевица от трети държави

6

 

*

Регламент (ЕО) № 677/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за откриване на тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Португалия на царевица от трети държави

7

 

*

Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение за сто и десети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/82/ЕО на Съвета от 13 юли 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО с оглед включване на тетраконазол като активно вещество (1)

10

 

*

Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска (1)

14

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/562/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 13 юли 2009 година за невключването на метам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (1)

22

 

 

Комисия

 

 

2009/563/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на обувни изделия (нотифицирано под номер C(2009) 5612)  (1)

27

 

 

2009/564/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги (нотифицирано под номер C(2009) 5618)  (1)

36

 

 

2009/565/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на максималния размер на помощта, предоставена за частно складиране на маслиново масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 542/2009 (нотифицирано под номер C(2009) 6059)

59

 

 

2009/566/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение на Решение 2008/721/ЕО по отношение на обезщетенията, плащани на членовете на научните комитети и експертите в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда (нотифицирано под номер C(2009) 5767)

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top