EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:191:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 191, 23 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.191.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 191

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
23 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 634/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 635/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за ябълки (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 636/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (кодифицирана версия) (1)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 638/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1145/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета относно националните програми за преструктуриране на сектора на памука

15

 

*

Регламент (ЕО) № 639/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно специфичното подпомагане

17

 

*

Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели (1)

26

 

*

Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (1)

35

 

*

Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (1)

42

 

*

Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (1)

53

 

 

Регламент (ЕО) № 644/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 623/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 юли 2009 година

69

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/557/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година относно финансовото участие на Общността за спешни мерки за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 5608)

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top