EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 164, 26 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.164.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 164

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
26 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 551/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него (дерогация за повърхностноактивно вещество) (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 553/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно откриването на специален търг за препродажба на пазара на Общността на царевица от предишни реколти спрямо реколтата от пазарна 2007—2008 година, държана от интервенционната агенция на Унгария

32

 

*

Регламент (ЕО) № 554/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2597/2001 относно тарифни квоти за някои видове вина с произход от бившата югославска република Македония

35

 

*

Регламент (ЕО) № 555/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (1)

37

 

 

Регламент (ЕО) № 556/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 431/2008 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

38

 

 

Регламент (ЕО) № 557/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 412/2008 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

39

 

 

Регламент (ЕО) № 558/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

40

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети (1)

42

 

*

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена) (1)

45

 

*

Директива 2009/70/ЕО на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като активни вещества (1)

59

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/492/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юни 2009 година относно финансовото участие на Общността в доверителен фонд 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) в подкрепа на борбата срещу шапа извън Общността

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top