EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 156, 19 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.156.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
19 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 522/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 523/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

3

 

 

Регламент (ЕО) № 524/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

7

 

 

Регламент (ЕО) № 525/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

9

 

 

Регламент (ЕО) № 526/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за 7-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

10

 

 

Регламент (ЕО) № 527/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 5-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

11

 

 

Регламент (ЕО) № 528/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

12

 

 

Регламент (ЕО) № 529/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

14

 

 

Регламент (ЕО) № 530/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

16

 

 

Регламент (ЕО) № 531/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

18

 

 

Регламент (ЕО) № 532/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007, за птичето месо с произход от Турция

20

 

 

Регламент (ЕО) № 533/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

21

 

 

Регламент (ЕО) № 534/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

24

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/472/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 6 април 2009 година за приключване на процедурата по консултиране с Ислямска република Мавритания съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО

26

 

 

2009/473/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 май 2009 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея

31

Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея

33

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Гвинея и Европейската общност

35

 

 

2009/474/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 9 юни 2009 година за назначаване на съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз

56

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/475/ОВППС на Съвета от 11 юни 2009 година относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак EUJUST LEX

57

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top