EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 125, 21 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.125.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
21 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 412/2009 на Съвета от 18 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република и Саудитска Арабия и за изменение на Регламент (ЕО) № 2852/2000 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Република Корея и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по вноса на такива продукти с произход от Тайван

1

 

 

Регламент (ЕО) № 413/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 414/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (1)

6

 

*

Регламент (ЕО) № 415/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за изменение на Директива 2007/68/ЕО за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои хранителни съставки (1)

52

 

*

Регламент (ЕО) № 416/2009 на Комисията от 20 май 2009 година относно разпределението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти за мляко за периода 2008/2009 г., които са определени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

54

 

*

Регламент (ЕО) № 417/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Mariánskolázeňské oplatky (ЗГУ))

56

 

*

Регламент (ЕО) № 418/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Petit Épeautre de Haute Provence (ЗГУ)

58

 

*

Регламент (ЕО) № 419/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Kiwi de l'Adour (ЗГУ))

60

 

 

Регламент (ЕО) № 420/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

62

 

 

Регламент (ЕО) № 421/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

64

 

 

Регламент (ЕО) № 422/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

65

 

 

Регламент (ЕО) № 423/2009 на Комисията от 20 май 2009 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец май 2009 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007

67

 

 

Регламент (ЕО) № 424/2009 на Комисията от 20 май 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

69

 

 

Регламент (ЕО) № 425/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за 5-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

71

 

 

Регламент (ЕО) № 426/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 3-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

72

 

 

Регламент (ЕО) № 427/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

73

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (1)

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top