EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:100:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 100, 18 април 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.100.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 100

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
18 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 315/2009 на Комисията от 17 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 316/2009 на Комисията от 17 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

3

 

*

Регламент (ЕО) № 317/2009 на Комисията от 17 април 2009 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

6

 

*

Регламент (ЕО) № 318/2009 на Комисията от 17 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1914/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета за приемане на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море

8

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/328/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 19 март 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ЕЦБ/2009/5)

10

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/329/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 26 март 2009 година относно насоки за защита на данните в Информационната система за вътрешния пазар (IMI) (нотифицирано под номер C(2009) 2041)  (1)

12

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top