EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:063:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 63, 07 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 63

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
7 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 179/2009 на Съвета от 5 март 2009 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

1

 

 

Регламент (ЕО) № 180/2009 на Комисията от 6 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 181/2009 на Комисията от 6 март 2009 година за преустановяване на интервенционното изкупуване на масло на фиксирана цена до 31 август 2009 г.

5

 

*

Регламент (ЕО) № 182/2009 на Комисията от 6 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло

6

 

*

Регламент (ЕО) № 183/2009 на Комисията от 6 март 2009 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с корекцията на квотите в сектора на захарта за пазарната 2009—2010 година

9

 

*

Регламент (ЕО) № 184/2009 на Комисията от 6 март 2009 година за изменение за сто и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

11

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2009/176/ЕО, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 25 февруари 2009 година за назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейските общности

13

 

 

Комисия

 

 

2009/177/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 31 октомври 2008 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на програмите за надзор и ликвидиране и статута на свободни от заболяване държави-членки, зони и отделни части (нотифицирано под номер C(2008) 6264)  (1)

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top