EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:333:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 333, 11 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
11 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1228/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1229/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за вписване на някои названия в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (San Simón da Costa (ЗНП), Ail blanc de Lomagne (ЗГУ), Steirischer Kren (ЗГУ))

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/932/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 декември 2008 година за прилагане на член 8 от Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 7378)

5

 

 

2008/933/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 декември 2008 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON89788 (MON-89788-1) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 7517)  (1)

7

 

 

2008/934/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 декември 2008 година относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер C(2008) 7637)  (1)

11

 

 

2008/935/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 декември 2008 година относно финансовата помощ от Общността за Съвместния изследователски център на Комисията в Белгия и Италия за определени дейности, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета за 2009 г. (нотифицирано под номер C(2008) 7702)

15

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top