EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 06 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1210/2008 на Съвета от 20 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1211/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1212/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (1)

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1214/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на ирландско уиски, в рамките на периода 2008/2009 година

18

 

*

Регламент (ЕО) № 1215/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за откриване и начин на управление на общностна тарифна квота за внос на ечемик за пивоварни цели от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (кодифицирана версия)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1216/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на околната среда чрез наказателно право (1)

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/910/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за изменение на части 1 и 2 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации)

38

 

 

Комисия

 

 

2008/911/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 ноември 2008 година за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер C(2008) 6933)  (1)

42

 

 

2008/912/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 ноември 2008 година относно финансово участие на Общността за 2009 г. за определени референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните (нотифицирано под номер C(2008) 7283)

49

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

55

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top