EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:323:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 323, 03 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 323

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
3 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1193/2008 на Съвета от 1 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временните мита върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1194/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

*

Регламент (ЕО) № 1195/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания („Scottish Farmed Salmon“ (ЗГУ))

18

 

*

Регламент (ЕО) № 1196/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година за определяне на коефициентите, приложими към изнасяните под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) зърнени култури за периода 2008/2009 година

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1197/2008 на Комисията от 1 декември 2008 година за забрана на риболова на мерлуза във води на ЕО от зони IIa и IV от страна на съдове под флага на Нидерландия

22

 

*

Регламент (ЕО) № 1198/2008 на Комисията от 1 декември 2008 година за забрана на риболова на гренландска камбала в зона 3LMNO на NAFO от страна на съдове под флага на Естония

24

 

 

Регламент (ЕО) № 1199/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март до 31 май 2009 година

26

 

 

Регламент (ЕО) № 1200/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 декември 2008 година

28

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

31

 

*

Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно минималното ниво на обучение на морските лица (преработена) (1)

33

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/899/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 декември 2008 година за приемане на предложените гаранции във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република

62

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/900/ОВППС на Съвета от 2 декември 2008 година за изменение на Съвместно действие 2008/107/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

65

 

*

Решение 2008/901/ОВППС на Съвета от 2 декември 2008 година относно мисия за независимо международно разследване по конфликта в Грузия

66

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top