EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:299:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 299, 08 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
8 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 година относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1105/2008 на Комисията от 7 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Регламент (ЕО) № 1106/2008 на Комисията от 7 ноември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

11

 

*

Регламент (ЕО) № 1107/2008 на Комисията от 7 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, с цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес (1)

13

 

*

Регламент (ЕО) № 1108/2008 на Комисията от 7 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на минималните изисквания относно програмите за наблюдение и надзор на болестта син език и условията за изключване на сперма от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета (1)

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1109/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година за изменение за стотен път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

23

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) (1)

25

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2008/836

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 29 октомври 2008 година относно обработката на документи от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС

34

 

 

Комисия

 

 

2008/837/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2008 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 6204)  (1)

36

 

 

2008/838/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 ноември 2008 година относно превантивна ваксинация срещу нископатогенна инфлуенца по птиците при зеленоглавите патици в Португалия и някои мерки, ограничаващи движението на такива домашни птици и техни продукти (нотифицирано под номер C(2008) 6348)

40

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1379/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за изменение на приложения IА, IБ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел да се вземат предвид техническият прогрес и промените, одобрени съгласно Базелската конвенция (ОВ L 309, 27.11.2007 г.)

50

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top