EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:182:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 182, 10 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
10 юли 2008 г.


Съдържание

 

IV   Други актове

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 21/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

1

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 22/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

5

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 23/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

7

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 24/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

9

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 25/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

11

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 26/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

15

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 27/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение IV (Енергетика) и приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

17

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

19

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 29/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

21

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 30/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

24

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

26

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XVI (Обществени поръчки) към Споразумението за ЕИП

28

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 33/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 35/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

34

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

40

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 39/2008 от 14 март 2008 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

42

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 257 от 1.10.2005 г.)

44

 

*

Поправка на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (OВ L 134 от 30.4.2004 г.)

169

 

*

Поправка на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (OВ L 134 от 30.4.2004 г.)

282

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top