EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 156, 14 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
14 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 533/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 534/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 юни 2008 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 535/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

6

 

*

Регламент (ЕО) № 536/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за привеждане в действие на член 6, параграф 3 и член 7 от Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за използване на органотични съединения на корабите и за изменение на посочения регламент

10

 

*

Регламент (ЕО) № 537/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година относно установяване на забрана за риболова на сайда в норвежки води от зони I и II от страна на съдове под флага на Португалия

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/441/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 юни 2008 година относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 година (нотифицирано под номер C(2008) 2345)

14

 

 

2008/442/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 юни 2008 година относно финансовото участие на Общността в мерките за борба с шапа в Обединеното кралство през 2007 година (нотифицирано под номер C(2008) 2348)

16

 

 

2008/443/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 юни 2008 година относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Чешката република през 2007 година (нотифицирано под номер C(2008) 2350)

17

 

 

2008/444/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 юни 2008 година относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 година (нотифицирано под номер C(2008) 2363)

18

 

 

2008/445/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2008 година за определяне по държави-членки на сумите на отпусканата със задна дата помощ за преструктуриране за земеделските производители и предприятията, които са се преструктурирали през пазарните 2006/2007 и 2007/2008 година в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 2557)

20

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/446/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 29 май 2008 година относно мерки за ограничаване на рисковете от веществата: кадмий, кадмиев окис (нотифицирано под номер C(2008) 2243)  (1)

22

 

 

2008/447/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 30 май 2008 година относно мерки за ограничаване на рисковете от веществата: бензил бутил фталат, 2-фуралдехид (фурфурал), пероксиборна киселина, натриева сол (нотифицирано под номер C(2008) 2328)  (1)

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top