EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:127:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 127, 15 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 127

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
15 май 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 420/2008 на Съвета от 14 май 2008 година за коригиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностни лица и други служители на Европейските общности, считано от 1 юли 2007 г.

1

 

 

Регламент (ЕО) № 421/2008 на Комисията от 14 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

Регламент (ЕО) № 422/2008 на Комисията от 14 май 2008 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 5 май до 9 май 2008 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

9

 

*

Регламент (ЕО) № 423/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета и установяване на кодекс на Общността на енологичните практики и обработки (кодифицирана версия)

13

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/367/ЕО

 

*

Решение № 2/2007 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, създаден със споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на въздушния транспорт от 15 декември 2007 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската Общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

58

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/368/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 година в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

78

 

*

Обща позиция 2008/369/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 година относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2005/440/ОВППС

84

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top