EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:105:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 105, 15 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 105

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
15 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 335/2008 на Комисията от 14 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/300/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година относно назначаването на член и на заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

3

 

 

2008/301/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година относно назначаването на един заместник-член от Румъния в Комитета на регионите

4

 

 

2008/302/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година относно назначаването на десет членове от Полша и на петнадесет заместник-членове от Полша в Комитета на регионите

5

 

 

Комисия

 

 

2008/303/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 април 2008 година относно временни защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия (нотифицирано под номер C(2008) 1525)  (1)

7

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/304/ОВППС на Съвета от 14 април 2008 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

10

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top