EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:083:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 83, 26 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 83

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 272/2008 на Комисията от 25 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/261/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

3

 

 

2008/262/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

5

 

 

Комисия

 

 

2008/263/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юни 2007 година относно държавна помощ C 50/2006 (ex № 68/2006, CP 102/2006), която Австрия е предоставила на предприятието BAWAG-PSK (нотифицирано под номер C(2007) 3038)  (1)

7

 

 

2008/264/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2008 година относно противопожарните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за цигари съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

35

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2008/265/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на смесения комитет ЕС/Швейцария, учреден по силата на споразумението между Европейския съюз, Еропейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген от 28 февруари 2008 година за изменение на неговия процедурен правилник

37

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/266/ОВППС на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Чад относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Чад

39

Споразумение между Европейския съюз и Република Чад относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Чад

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top