EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:075:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 75, 18 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 75

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
18 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 236/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 относно антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия

1

 

*

Регламент (ЕО) № 237/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 на антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с произход, inter alia, от Украйна

8

 

*

Регламент (ЕО) № 238/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 относно антидъмпинговото мито върху вноса на разтвори от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия

14

 

*

Регламент (ЕО) № 239/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на кокс от каменни въглища на парчета с диаметър по-голям от 80 mm (кокс 80+) с произход от Китайската народна република

22

 

*

Регламент (ЕО) № 240/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за отмяна на антидъмпинговото мито върху вноса на карбамид с произход от Беларус, Хърватия, Либия и Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

33

 

*

Регламент (ЕО) № 241/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау

49

 

*

Регламент (ЕО) № 242/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кот д’Ивоар, от друга страна

51

 

*

Регламент (ЕО) № 243/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за установяване на някои ограничителни мерки по отношение на незаконните власти на остров Анжуан в Съюз Коморски острови

53

 

 

Регламент (ЕО) № 244/2008 на Комисията от 17 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

60

 

*

Регламент (ЕО) № 245/2008 на Комисията от 17 март 2008 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури

62

 

*

Регламент (ЕО) № 246/2008 на Комисията от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне размера на такова възстановяване

64

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/227/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 март 2008 година за прекратяване на антидъмпингова процедура относно вноса на поливинил алкохол с произход от Китайската народна република и Тайван и за освобождаване на обезпеченията за наложените временни мита

66

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/228/ОВППС на Съвета от 17 март 2008 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2006/304/ОВППС за създаване на Екип по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция на ЕС за управление на криза в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово

78

 

*

Съвместно действие 2008/229/ОВППС на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Съвместно действие 2007/369/ОВППС относно установяване на полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

80

 

*

Съвместно действие 2008/230/ОВППС на Съвета от 17 март 2008 година за подпомагане на дейностите на ЕС с оглед да се насърчи контрола над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите от Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие сред трети държави

81

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top