EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 44, 20 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 44

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
20 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 143/2008 на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на въвеждането на административно сътрудничество и на обмен на информация за правилата, свързани с мястото на доставка на услуги, специалните режими и процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност

1

 

 

Регламент (ЕО) № 144/2008 на Комисията от 19 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 145/2008 на Комисията от 19 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

9

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги

11

 

*

Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

23

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/138/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2007 година за държавната помощ относно компенсациите, предоставени съгласно наредбата за животинските отпадъци (C 12/1999) (нотифицирано под номер C(2007) 6777)

29

 

 

2008/139/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 септември 2007 година относно държавната помощ за насърчаване на инвестиции за рационализация на лозарството в стръмни райони в Rheinland-Pfalz (нотифицирано под номер C(2007) 4462)

31

 

 

2008/140/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите във фабрика за малц (Maltacarrión, SA) в Кастилия и Леон (C 48/2005) (нотифицирано под номер C(2007) 6897)

32

 

 

2008/141/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 септември 2007 година относно мерките C 47/2003 (предишен NN 49/2003), изпълнени от Испания в полза на Izar (нотифицирано под номер C(2007) 4298)  (1)

33

 

 

2008/142/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 септември 2007 година относно Случай на държавна помощ C 32/2006 (ex N 179/2006), приложена от Полша за Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (нотифицирано под номер C(2007) 4310)  (1)

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 42, 16.2.2008 г.)

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top