EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:024:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 24, 29 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 24

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
29 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 75/2008 на Съвета от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент № 1207/2001 относно процедурите, улесняващи издаването или съставянето в рамките на Общността на доказателства за произход и издаването на разрешения на одобрени износители съгласно разпоредбите за преференциална търговия между Европейската общност и определени страни (1)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 76/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 77/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за определяне на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и Споразумението с Индия за периода на доставка 2007/2008 година

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) (1)

8

 

*

Директива 2008/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно полето на видимост и стъклочистачките на предното стъкло на колесните селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (1)

30

 

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменение на процедурния правилник на съда

39

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/79/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на протокола относно статута на Съда на Европейските общности

42

 

*

Декларация

44

 

 

Комисия

 

 

2008/80/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година относно нотифицираните от Република Австрия национални разпоредби, засягащи някои флуорирани парникови газове (нотифицирано под номер C(2007) 6646)  (1)

45

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица

51

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Черна Гора за реадмисията на лица, пребиваващи без разрешение

51

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

51

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

51

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

52

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Украйна за обратното приемане на лица

52

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Албания за улесняване издаването на визи

52

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи

52

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване издаването на визи

52

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи

53

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване издаването на визи

53

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване издаването на визи

53

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване издаването на визи

53

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/81/ОВППС на Съвета от 28 януари 2008 година за изменение на Обща позиция 98/409/ОВППС относно Сиера Леоне

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top