EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:281:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 281, 25 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 281

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
25 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1240/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1241/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1555/96 относно началния обем на допълнителни мита за краставици, артишок, клементини, мандарини и портокали

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1242/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 793/2006 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за земеделието в най-отдалечените региони на Съюза

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1244/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 относно мерки за прилагане по отношение на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека и установяване на специфични правила за официален контрол при инспекция на месо (1)

12

 

*

Регламент (ЕО) № 1245/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2075/2005 по отношение на употребата на течен пепсин за откриване наличието на Trichinella в месото (1)

19

 

*

Регламент (ЕО) № 1246/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2005 по отношение на удължаването на преходния период, предоставен на операторите от сектора на храните, внасящи рибно масло, предназначено за консумация от човека (1)

21

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет и Комисия

 

 

2007/681/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета и на Комисията от 9 октомври 2007 година относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно присъединяването на Република България и Румъния към СПС

23

 

 

Комисия

 

 

2007/682/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 октомври 2007 година за обновяване на запасите на Общността с жива атенуирана ваксина срещу класическа чума по свинете (нотифицирано под номер C(2007) 4699)

25

 

 

2007/683/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 октомври 2007 година за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине в определени области на Унгария (нотифицирано под номер C(2007) 5053)

27

 

 

2007/684/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на предпазните зони и надзорните зони във връзка с болестта син език във Франция, Германия, Австрия, Португалия, Дания, Чешката република и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2007) 5152)  (1)

28

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/685/ОВППС

 

*

Комитет по политика и сигурност Решение EUPOL AFG/1/2007 от 16 октомври 2007 година за назначаване на ръководител на мисията EUPOL АФГАНИСТАН

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top