EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:099:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 99, 14 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
14 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 402/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 403/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 април 2007 г.

3

 

 

Регламент (ЕО) № 404/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на максимални размери на помощта за сметана, масло и концентрирано масло за 29-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

6

 

 

Регламент (ЕО) № 405/2007 на комисията от 13 април 2007 година относно определяне на максимален размер на помощите за концентрирано масло за 29-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

8

 

*

Регламент (ЕО) № 406/2007 на Комисията от 12 април 2007 година относно установяване на забрана за риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони I и II на ICES от съдове под флага на Обединеното кралство

9

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/229/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2007) 1546)  (1)

11

 

 

2007/230/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 април 2007 година относно формуляр във връзка със социалното законодателство свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 април 2007 година за изменение на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2007) 1567)  (1)

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top