EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:053:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 53, 22 февруари 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
22 февруари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 година за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права

1

 

 

Регламент (ЕО) № 169/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент (ЕО) № 170/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 година за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по системата А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, и ябълки)

17

 

 

Регламент (EO) № 171/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 12 до 16 февруари 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

20

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/127/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 февруари 2007 година за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2002/148/ЕО относно приключване на консултациите със Зимбабве съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО

23

 

 

Комисия

 

 

2007/128/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 февруари 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Унгария и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2007) 510)  (1)

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top