EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:146:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 146, 27 април 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 146

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
27 април 2023 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

576-а пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, 22.2.2023 г. – 23.2.2023 г.

2023/C 146/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно „Украйна: Една година след руското нашествие — гледната точка на европейското гражданско общество“

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

576-а пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, 22.2.2023 г. – 23.2.2023 г.

2023/C 146/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергийната политика и пазарът на труда: последици за заетостта в регионите в процес на енергиен преход“ (становище по собствена инициатива)

4

2023/C 146/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно подкрепата за развитието на пазара на труда: начини за поддържане на пригодността за заетост, увеличаване на производителността и развитие на умения, особено в МСП (становище по собствена инициатива)

15


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

576-а пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, 22.2.2023 г. – 23.2.2023 г.

2023/C 146/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 и Регламент (ЕС) 2021/1230 по отношение на незабавните кредитни преводи в евро (COM(2022) 546 final — 2022/0341 (COD))

23

2023/C 146/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (COM(2022) 571 final — 2022/0358 (COD))

29

2023/C 146/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за пречистването на градските отпадъчни води (COM(2022) 541 final — 2022/0345 (COD))

35

2023/C 146/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им и Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите (COM(2022) 540 final — 2022/0344 (COD))

41

2023/C 146/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (COM(2022) 542 final — 2022/0347 (COD))

46

2023/C 146/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Съобщение относно насоките за реформа на рамката за икономическо управление на ЕС (COM(2022) 583 final)

53

2023/C 146/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейски съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Годишен обзор на устойчивия растеж за 2023 г. (COM(2022) 780 final)

59


 

Поправки

2023/C 146/11

Поправка на подрубрика „575 пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, 14.12.2022 г. — 15.12.2022 г.“ в раздел I (Резолюции, препоръки и становища), рубрика „Европейски икономически и социален комитет“( ОВ C 140, 21.4.2023 г. )

65

2023/C 146/12

Поправка на подрубрика „575 пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, 14.12.2022 г. — 15.12.2022 г.“ в раздел III (Подготвителни актове), рубрика „Европейски икономически и социален комитет“( ОВ C 140, 21.4.2023 г. )

66


BG

 

Top