EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:370:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 370, 28 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 370

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
28 септември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 370/01

Обменен курс на еврото — 27 септември 2022 година

1


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 370/02

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10883 — BLACKSTONE / RIVEAN / ESDEC SOLAR GROUP) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

2

2022/C 370/03

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10902 — FEV CONSULTING / MITSUBISHI CORPORATION / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

4

2022/C 370/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10852 - 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 370/05

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

8

2022/C 370/06

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

21

2022/C 370/07

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

33

2022/C 370/08

Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

45


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top