EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 183, 11 май 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 183

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
11 май 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 183/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 183/02

Обменен курс на еврото — 10 май 2021 година

2

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

2021/C 183/03

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно стратегията за киберсигурност и Директивата за мрежова и информационна сигурност (Директивата за МИС 2) (Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

3


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2021/C 183/04

Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република и чийто обхват е разширен, за да се включват Виетнам и Лаоската народнодемократична република

8

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 183/05

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top