EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:246:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 246, 28 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 246

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
28 юли 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

525-а пленарна сесия на ЕИСК, 26 и 27 април 2017 г.

2017/C 246/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Жените и транспортът — платформа за промяна“ (проучвателно становище по искане на Комисията)

1

2017/C 246/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Цифровизация и иновативни бизнес модели в европейския финансов сектор, последици върху заетостта и потребителите“ (становище по собствена инициатива)

8


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

525-а пленарна сесия на ЕИСК, 26 и 27 април 2017 г.

2017/C 246/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“[COM(2017) 68 final — 2017/0024 (NLE)]

18

2017/C 246/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005“[COM(2016) 825 final — 2016/0413 (COD)]

22

2017/C 246/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624“[COM(2016) 731 final 2016/357/COD]

28

2017/C 246/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013“[COM(2016) 759 final — 2016/0375/(COD)]

34

2017/C 246/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност“[COM(2016) 761 final — 2016/0376 (COD)]

42

2017/C 246/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите“[COM(2016) 765 final — 2016/0381 (COD)]

48

2017/C 246/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)“[COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)]

55

2017/C 246/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — Чиста енергия за всички европейци“[COM(2016) 860 final]

64

2017/C 246/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за нов Европейски консенсус за развитие — Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“[COM(2016) 740 final]

71


BG

 

Top