EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:195:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 195, 2 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 195

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
2 юни 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2016/C 195/1

Становище на Европейската централна банка от 17 март 2016 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа (CON/2016/15)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 195/2

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 юни 2016 година — Обменен курс на еврото

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2016/C 195/3

Информационно известие от Надзорния орган на ЕАСТ на основание член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Отмяна на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

5

2016/C 195/4

Информационно известие от Надзорния орган на ЕАСТ на основание член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Отмяна на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

6

2016/C 195/5

Информационно известие на Надзорния орган на ЕАСТ на основание член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии

7

2016/C 195/6

Информационно известие от Надзорния орган на ЕАСТ на основание член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 195/7

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7965 — World Fuel Services Corporation/Certain Aviation Fuels Assets Belonging To Exxon) ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 195/8

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

10

2016/C 195/9

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top