EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:424:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 424, 26 ноември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 424

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
26 ноември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

499-а пленарна сесия на ЕИСК, 4 и 5 юни 2014 г.

2014/C 424/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Мерки за младежка заетост — най-добри практики“ — (проучвателно становище по искане на гръцкото председателство на Съвета на ЕС)

1

2014/C 424/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Трансатлантическите търговски отношения и позицията на ЕИСК относно засиленото сътрудничество и евентуалното сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ“ — Cтановище по собствена инициатива

9


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

499-а пленарна сесия на ЕИСК, 4 и 5 юни 2014 г.

2014/C 424/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Визия за вътрешния пазар на промишлени продукти“ — COM(2014) 25 final

20

2014/C 424/04

Становище на специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда“ — COM(2014) 6 final – 2014/0002 (COD)

27

2014/C 424/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно проучването и добива в ЕС на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества“ — COM(2014) 23 final

34

2014/C 424/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020–2030 г.“ — COM(2014) 15 final

39

2014/C 424/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и относно изменение на Директива 2003/87/ЕО“ — COM(2014) 20 final – 2014/0011 (COD)

46

2014/C 424/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ — COM(2014) 64 final

52

2014/C 424/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите“ — COM(2013) 913 final

58

2014/C 424/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Цени и разходи на енергията в Европа“ — (COM(2014) 21 final)

64

2014/C 424/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета“ — COM(2014) 174 final – 2014/0096 COD

72

2014/C 424/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2014 г.“ — COM(2014) 175 final – 2014/0097 COD

73


BG

 

Top