EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:366:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 366, 14 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.366.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 366

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
14 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 366/1

Съобщение на Комисията — Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

2013/C 366/2

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6984 — EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 366/3

Обменен курс на еврото

4

2013/C 366/4

Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета

5

2013/C 366/5

Нова национална страна на разменни евромонети

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2013/C 366/6

Списък на националните органи, определени съгласно член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

11

2013/C 366/7

Списък на националните органи, определени съгласно член 30, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

28

2013/C 366/8

Информационна бележка — Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба: Информация за мерките, приети от държавите-членки в съответствие с член 8

33


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2013/C 366/9

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

35

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 366/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

36

2013/C 366/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

37

2013/C 366/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

38

2013/C 366/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

39


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top