EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:358:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 358, 7 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.358.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 358

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
7 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 358/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) (1)

1

2013/C 358/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management) (1)

1

2013/C 358/03

Съобщение на Комисията относно незаявеното количество, което трябва да се добави към количеството, определено за подпериода от 1 април до 30 юни 2014 г. в рамките на някои открити от Съюза квоти за продукти от сектора на птичето месо

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 358/04

Решение на Съвета от 2 декември 2013 година за назначаване на членове и заместник-членове в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за Хърватия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство

3

2013/C 358/05

Решение на Съвета от 2 декември 2013 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

5

 

Европейска комисия

2013/C 358/06

Обменен курс на еврото

9

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2013/C 358/07

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за регламент относно ин витро диагностичните медицински изделия

10

2013/C 358/08

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Комисията „План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век“

13

2013/C 358/09

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност

15

2013/C 358/10

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигателна сила на европейския икономически растеж“

17

2013/C 358/11

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение на Комисията за Регламент за докладване на събития в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията, Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията и член 19 от Регламент (ЕC) № 996/2010

19


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 358/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

22

2013/C 358/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

24


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top