EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:216:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 216, 30 юли 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.216.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 216

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
30 юли 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 216/01

Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“) (1)

1

2013/C 216/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6946 — BayWa/Bohnhorst Agrarhandel) (1)

16

2013/C 216/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6980 — Cinven/CeramTec) (1)

16


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 216/04

Обменен курс на еврото

17

2013/C 216/05

Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му на 18 февруари 2013 г. относно проект на решение по дело COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III — Докладчик: Естония

18

2013/C 216/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)

20

2013/C 216/07

Резюме на решение на Комисията от 27 февруари 2013 година за обявяване на концентрация за несъвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III) (нотифицирано под номер C(2013) 1106 final)  (1)

22

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2013/C 216/08

Мерки за оздравяване — Решение относно мярка за оздравяване, насочена към International Union Insurances SA (Публикация съгласно член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от година относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

31


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 216/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7001 — Carlyle/Klenk Holz) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

32

2013/C 216/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6922 — Triton/Logstor) (1)

33


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top