EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 028, 30 януари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 28

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
30 януари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 028/01

Обменен курс на еврото

1

 

Сметна палата

2013/C 028/02

Специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“

2

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2013/C 028/03

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] (преработен текст)

3

2013/C 028/04

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доверието и увереността при използването на електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламент относно електронните удостоверителни услуги)

6

2013/C 028/05

Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция

9


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2013/C 028/06

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои изравнителни мерки

12

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 028/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6812 — SFPI/Dexia) (1)

13


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top