EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:167:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 167, 13 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.167.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 167

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
13 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 167/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) (1)

1

2012/C 167/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6468 — ForFarmers/Hendrix) (1)

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2012/C 167/03

Становище на Европейската централна банка от 2 април 2012 година относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги (CON/2012/24)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 167/04

Решение на Съвета от 11 юни 2012 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2012 година

15

 

Европейска комисия

2012/C 167/05

Обменен курс на еврото

16

 

Сметна палата

2012/C 167/06

Специален доклад № 7/2012 „Реформа на общата организация на пазара на вино: постигнат напредък“

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 167/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6595 — AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

18


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top