EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:136:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 136, 11 май 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.136.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 136

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
11 май 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 136/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно законодателните предложения за алтернативно и онлайн решаване на потребителски спорове

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 136/02

Обменен курс на еврото

5

2012/C 136/03

Обменен курс на еврото

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2012/C 136/04

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени проценти по възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите проценти за три държави от ЕАСТ, приложими от 1 януари 2012 г.(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1)

7


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2012/C 136/05

Решение на Съда от 23 януари 2012 година по дело E-2/11 — STX Norway Offshore AS и други с/у норвежката държава, представлявана от Съвета за тарифите (Свободно предоставяне на услуги — Директива 96/71/ЕО — Командироване на работници — Минимални размери на възнаграждението — Максимално работно време — Възнаграждение за трудова заетост, изискваща поне една нощувка извън дома — Компенсация за разходи)

8

2012/C 136/06

Искане за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадено от Héraðsdómur Reykjavíkur на 16 декември 2011 г. по дело Vín Tríó ehf. с/у исландската държава (Дело E-19/11)

9

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 136/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

10

2012/C 136/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

11

2012/C 136/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 136/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

13

2012/C 136/11

Публикация на заявка за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

16

2012/C 136/12

Обявление — Обществено допитване — Географски означения от Швейцария и Лихтенщайн

21


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top