EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:024:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 24, 26 януари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.024.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 24

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
26 януари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2011/C 024/01

Решение

1

 

Европейска комисия

2011/C 024/02

Обменен курс на еврото

2

2011/C 024/03

Решение на Комисията от 25 януари 2011 година за учредяване на експертна група „Съвместен форум на ЕС по трансферното ценообразуване“

3

2011/C 024/04

Нова национална страна на разменни евромонети

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 024/05

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22, ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18, OB C 57, 1.3.2008 г., стр. 38, OB C 134, 31.5.2008 г., стр. 19, ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8, ОВ C 98, 29.4.2009 г., стр. 11, ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7, ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5)

6

2011/C 024/06

Информация от Латвия във връзка с прилагането на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 024/07

Известие за откриване на антидъмпингова процедура във връзка с вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република

8

2011/C 024/08

Известие за откриване на процедура по преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие и по преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република

14

2011/C 024/09

Известие за прекратяване на започналото разследване във връзка с налагането на защитни мерки съгласно регламенти (ЕО) № 260/2009 и (ЕО) № 625/2009 на Съвета по отношение на вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN)

19

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 024/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20

2011/C 024/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

21


 

Поправки

2011/C 024/12

Поправка на списъка с почивните дни през 2011 година (ОВ C 12, 15.1.2011 г.)

22


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top